BIAA-funded Opportunities for Scholars from Türkiye and the Black Sea Region

BIAA

9 March 2023

To mark the 75th Anniversary of the British Institute at Ankara and provide additional opportunities for scholars from the region to further their research within the UK, the BIAA is increasing the amount available via its Turkish and Black Sea Scholars’ Fund.

For 2023-24, four grants of up to £2,000 each are being offered to researchers of postgraduate status and above wishing to travel to the UK to visit a recognised Higher Education Institution and further their research interests. For example, scholars can study a museum collection, use a university library and/or present a paper at a conference. Grants may also be awarded to regional scholars intending to travel to the Institute’s premises in Ankara to further their research interests by using the collections held at the BIAA’s Centre for Research Excellence.

The BIAA supports research across the arts, humanities and social sciences, including but not limited to archaeology, ancient and modern history, heritage management, and contemporary issues in public policy and political sciences.

Türkiye ve Karadeniz Bölgesinden Bursiyerler için BIAA tarafından finanse edilen fırsatlar

BIAA (British Institute at Ankara) kuruluşunun 75. Yıldönümünü kutlamak ve bölgedeki akademisyenlere araştırmalarını Birleşik Krallık’ta ilerletmeleri için ek fırsatlar sağlamak amacıyla, Türkiye ve Karadeniz Bursiyerleri Fonu aracılığıyla sağladığı miktarı arttırmıştır.

2023-24 döneminde, Birleşik Krallık’ta tanınmış bir Yüksek Öğrenim Kurumununda araştırmalarını geliştirmek isteyen lisansüstü ve üzeri araştırmacılara, her biri en fazla 2.000 Sterlin olan dört burs sunulmaktır. Örneğin, akademisyenler bir Müze koleksiyonunu inceleyebilir, bir Üniversite kütüphanesini kullanabilir ve/veya bir konferansta makale sunabilir. Aynı şekilde, Enstitü’nün Ankara’da bulunan koleksiyonlarını kullanarak araştırmalarını geliştirmek isteyen ve bu bölgeyle ilgili çalışmalar yapan bursiyerlere de burs verilebilecektir.

BIAA, arkeoloji, antik ve modern tarih, kültürel miras yönetimi, kamu politikası ve siyaset bilimlerindeki güncel konular dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sanat, beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanlarında yapılan araştırmaları da desteklemektedir.

The deadline for applications is Monday 17 April 2023.

Son başvuru tarihi 17 Nisan 2023 Pazartesi.