Testeeeeee

The ‘Safeguarding and Rescuing Archaeological Assets’ online course is now available Open Access via the BIAA Digital Repository. (Türkçesi aşağıdadır).

The course, the first of its kind for Türkiye, combines theoretical and practical knowledge on the protection of archaeological assets.  It is divided into 5 parts, covering ‘Introduction and General Framework’, ‘Disaster and Emergency Situations in Museums and Archaeological Sites’, ‘After Disaster: Recovery and Rehabilitation’, ‘Practical Skills’ and ‘Heritage Assets of Turkey’. 

At any time, you can download the course materials to your computer, tablet or phone, and watch online videos covering topics ranging from disaster and risk management to emergency preparedness for cultural heritage. 

The course is freely available for anyone, but is particularly aimed at those with an educational background in archaeology, museology, art history, cultural heritage, history, conservation, architecture, urban planning and tourism, as well as professionals working in fields related to cultural assets. 

You can access ‘Safeguarding and Rescuing Archaeological Assets’ via the BIAA Digital Repository here.

The ‘Safeguarding and Rescuing Archaeological Assets’ course was developed by the UK Cultural Protection Fund-supported SARAT Project led by the British Institute at Ankara (BIAA) in partnership with Koç University Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) and the International Council of Museums in the UK (ICOM UK). 

“Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması” Dersi, British Institute at Ankara- BIAA Dijital Veri Arşivi’nde Açık Erişime Hazır!  

Türkiye’de bir ilk olan “Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması” dersi, arkeolojik varlıkların korunmasına yönelik teorik ve pratik bilgileri bir araya getiriyor. “Giriş ve Genel Çerçeve”, “Müze ve Arkeolojik Alanlarda Afet ve Acil Durum”, “Afetten Sonra: Normale Dönüş ve Rehabilitasyon”, “Pratik Beceriler” ve “Türkiye’nin Kültür Varlıkları” olmak üzere 5 bölümden oluşuyor.  

Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış ders materyallerini istediğiniz zaman bilgisayarınıza, tabletinize ya da telefonunuza ücretsiz olarak indirebilir, ders videolarını çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz.  

Kültür varlıklarıyla bağlantılı bir alanda çalışan ve özellikle arkeoloji, müzecilik, sanat tarihi, kültürel miras, tarih, konservasyon, mimarlık, şehir planlama ve turizm gibi konularda eğitim almış profesyonelleri BIAA Dijital Veri Arşivi’ne davet ediyoruz. 

“Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması” dersine BIAA Dijital Veri Arşivi’nden ulaşabilirsiniz: https://digitalrepository.biaa.ac.uk/arkeolojik-varliklarin-korunmasi-ve-kurtarilmasi-online-sertifika-programi-safeguarding  

Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması Dersi, BIAA (British Institute at Ankara/ Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü) yönetiminde ve Birleşik Krallık Kültürel Koruma Fonu tarafından desteklenmiş SARAT Projesi kapsamında, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Uluslararası Müzecilik Konseyi İngiltere Şubesi’nin (ICOM UK) ortak çalışması ile hazırlanmıştır.