Rainwater Harvesting for Climate Change Adaptation / İklim Değişikliğine Uyumda Yağmur Suyu Hasadı

Location Türkiye

Years 2023-2024

Director Dr Lutgarde Vandeput
BIAA

Funding UK International Development

Research Summary / Araştırma Özeti

‘İklim Değişikliğine Uyumda Yağmur Suyu Hasadı: Belediyeler İçin Eğitim Programı’ projesi, Türkiye’deki belediyeleri sürdürülebilir yağmur suyu toplama uygulamalarını gerçekleştirmek için gereken bilgi ve kaynaklar ile donatmak amacıyla, deneyime dayalı bir eğitim programı geliştirmiştir. Proje, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği kanalıyla verilen UK International Development Programı fonu ile yürütülmektedir.

Böyle bir proje geliştirme ihtiyacı, geçmişte su yönetiminde yaşanan zorluklarla nasıl başa çıkıldığını anlamayı ve günümüzdeki iklim değişikliği ve su krizine uygulanabilir çözümler geliştirmeyi amaçlayan ‘İstanbul ve Su: Çözüme Doğru?’ projesinde ortaya çıkmıştır. BIAA liderliğinde, British Academy fonuyla yürütülen bu proje kapsamında gerçekleştirilen dört katılımlı çalıştayda 100’den fazla kamu çalışanı bir araya gelerek, günümüzün su krizi ve iklim değişikliği ile ilgili ihtiyaçları birlikte tanımlamış ve bunlara uygun çözüm önerileri üretmiştir. Belirlenen acil ihtiyaçlardan biri, iklim değişikliğine uyumda en etkin yöntemlerinden biri olan yağmur suyu hasadı üzerine belediyelere yönelik olarak geliştirilecek bir eğitim programı olmuştur. BIAA, belediye çalışanlarının ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için Kadıköy Belediyesi’nin ilgili müdürlükleriyle bir araya gelerek bu projeyi geliştirmiştir.

Paydaş ihtiyaçlarının analizine bağlı olarak aşağıdaki proje çıktıları üretilmiştir:

– Yağmur suyu hasadı üzerine deneyime dayalı bir eğitim programı;

– Yağmur suyu hasadının nasıl uygulanacağının deneyimleneceği bir pilot proje (devam ediyor);

– Yağmur suyu hasadı eğitimini Türkiye’deki tüm belediyelere ulaştırmak üzere bir çevrimiçi eğitim programı (aşağıya bakınız).

Bu eğitim programı, Türkiye’de iklim krizine dirençli kentler için yağmur suyu hasadı yönteminin yaygınlaştırılmasında bilgi ve kaynak sağlarken, pilot proje ise yaparak ve deneyimleyerek öğreten bir örnek çalışma olacaktır.


The ‘Rainwater Harvesting for Climate Change Adaptation: Training Programme for Municipalities’ project aims to develop and deliver an experience-based training programme to equip municipalities in Türkiye with the knowledge and resources to implement sustainable rainwater harvesting, a crucial method for addressing urban climate change-driven challenges such as droughts and floods.

The need for this project emerged from the BIAA-led, British Academy-funded ‘Water in Istanbul: Rising to the Challenge?’ project, which aimed to understand how past authorities responded to water-related challenges and draw lessons applicable to contemporary climate and water scarcity-related questions. Four participatory knowledge-generation workshops brought more than 100 municipal stakeholders together to co-define contemporary water and climate change-related challenges and propose appropriate solutions. One of the urgent needs identified was for a training programme on developing and implementing sustainable rainwater harvesting (RWH), as this was acknowledged to be one of the most salient methods of adapting to climate change. The BIAA conducted additional research with Kadıköy Municipality to better-understand the specific training needs of municipal staff, and this project was developed based on the outcomes of this stakeholder consultation.

Informed by stakeholder needs analysis, the outputs of the project will be:

1. Experience-based training programme on RWH;

2. Pilot project to provide case study of how to implement RWH;

3. Online training toolkit (see below in Turkish) to widen impact to all municipalities in Türkiye.

It is intended that the training programme and toolkit will provide the resources and knowledge to catalyse the implementation of RWH for the development of climate-resilient cities in Türkiye, while the pilot will present a valuable case study.

Online Training Toolkit – Çevrimiçi Eğitim Videoları (in Turkish)

Avustralya’da yağmur suyu hasadı

Hızlı ve etkili yağmur suyu toplama için yeni bir ekolojik yaklaşım

Hydrain şirketi kurucularından olan Tunca Toprak, kentlerde hızlı ve etkili bir yağmur suyu yönetimi ve hasadı için geliştirdikleri ekolojik yaklaşımı geliştirmekte oldukları projeler üzerinden anlatmaktadır.

Su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum

Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcisi Şükrü Uzun, bakanlık bünyesinde 2012 ile 2023 yılları arasında gerçekleştirilen “Su Kaynaklarında İklim Değişikliğine Uyum” adlı projenin yağmur suyu hasadı ile ilgili olan çıktılarını anlatmaktadır.

Yüzey suyunu infiltrasyon sistemleri aracılığıyla yönetme

Bu videoda, ContextLogic Architects adlı mimarlık firmasının kurucuları olan Dr. Morteza Adib ve Maryam Yousefi, İran’da yüzey suyunu infiltrasyon sistemleriyle nasıl yönettiklerini çeşitli uygulama projeleri üzerinden anlatmaktadır.

Watersquare ve diğer suya duyarlı projeler

Hollanda’dan DE Urbanisten firması kurucusu Dirk van Peijpe, 2013 yılında tamamlanan “Watersquare Benthemplein” projesinin yağmur suyunu hasat etmesine ek olarak farklı kullanımlar kazanmasını ve diğer suya duyarlı kentsel tasarım projelerini anlatmaktadır.

Türkiye’de yağmur suyu hasadı: Zorluklar ve ihtiyaçlar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ender Peker ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Akgün İlhan, İstanbul ve Su: Çözüme Doğru projesinin yağmur suyu hasadı ile ilgili çıktılarını katılımcılarla paylaşmaktadır.

Yağmur suyunun depolanması için prefabrik çözümler 

Trewatin adlı Hollanda merkezli firmanın kurucularından olan Emiel Molenschot, Trewatin firmasının geliştirdiği, birbirine eklenebilen modüler ve modern yağmur sarnıcı çözümlerini gerçekleştirdikleri çeşitli uygulama projeleri üzerinden anlatmaktadır. 

Yağmursuyu hasadı: Haydarlı Köyü örneği

Doğal Hayatı Koruma Vakfı, WWF Türkiye Gıda ve Tarım Projeleri uzmanı Ayşe Doğrubak, vakfın Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde geliştirdiği ve uygulamaya devam ettiği yağmur suyu hasadı uygulamalarını anlatmaktadır.

Yağmursuyu hasadı heykeli

Amerika Birleşik Devletleri’nden mucit sanatçı Allison Newsome, yağmur suyu hasadı yapmak ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak üzere tasarladığı RainKeep adlı heykel projesinin farklı yerellerdeki uygulamaları hakkında bilgi vermektedir.

Geleceğin yaşanabilir şehirleri için mavi-yeşil çözümler

Almanya’dan Henning Larsen firmasından Dieter Grau, daha yaşanabilir şehirler için uyguladıkları mavi-yeşil çözümleri ve yağmur suyunun bu çözümler içinde nerede yer aldığını dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirdikleri projeler üzerinden anlatmaktadır.

Project Co-Investigators

Research Director

Dr Lutgarde Vandeput

BIAA