Teorik Çerçevesi ve Güncel Uygulamaları ile Toplum Arkeolojisi

TEORİK ÇERÇEVESİ VE  GÜNCEL UYGULAMALARI İLE  TOPLUM ARKEOLOJİSİ

Bu kitap, arkeoloji ile günümüz toplumu arasındaki ilişkiye, özellikle de arkeolojik miras ile her gün içi içe yaşayan yerel halkların deneyimlerine odaklanır. Farklı disiplinlerden gelen yazarlar, arkeolojinin ekonomi, sosyal antropoloji, etnografi, kamu yönetimi, sözlü tarih ve turizm gibi diğer alanlarla olan birlikteliğinden doğan ilham verici yeni fikirler sunarlar. Arkeolojik varlıklar ve arkeolojik peyzajların anlamlarını araştırmaya karşı olan ilgi artmaktadır, bu cilt de Yunanistan, İtalya, Türkiye’den örnekler ışığında bu konuları ele alır. Kitap, insanların peyzaj ve kimlik anlayışlarının arkeolojik varlıkları nasıl etkilediği ve bunlardan nasıl etkilendiği konularına ilgi duyan genel okuyuculara ve akademisyenlere hitap etmektedir. Kitap kapsamında kamu politikaları, uluslararası sözleşmeler, piyasa ekonomileri ve toplum arkeolojisinin teorik çerçevelerinin bu etkileşimlerde oynadığı rollere de ayrıca değinilmektedir.

Download