Water in Istanbul and Beyond: Past, Present and Future

Location Conference Hall 109, Taşkışla ITÜ Istanbul / Online

Date and time Tuesday 14 March 2023
06:00 - 14:00 (London GMT)
09:00 - 17:00 (Ankara UTC+3)

Event Summary

To register for online attendance via Zoom, click the link below / Zoom’da online katılım kaydı yapmak için aşağıdaki linki tıklayın:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApf-qvqDguHd13GkGQyIq2cegOrdSo12qa

To register for in-person attendance, click the link below / Yüz yüze katılım için aşağıdaki linki tıklayın:

https://forms.office.com/e/wYX4KjbaLU

WATER IN ISTANBUL AND BEYOND: PAST, PRESENT, FUTURE

While the entire world is facing a water crisis due to climate-induced variation in weather patterns, poor water management practices, overuse of available resources, and the exponential growth of cities, Türkiye is a region at the forefront of these issues, where reconsideration of current water management is of utmost importance.

Istanbul has ‘thirsted for water’ since its foundation in 330CE, and water management has posed challenges for the relevant authorities ever since. While the problems facing Istanbul are far from unique, the fact that the city has a documented history of over 1,700 years of attempting to address these challenges makes it an ideal case-study.

The ‘Water in Istanbul: Rising to the Challenge?’ project brought archaeologists, historians, engineers and social scientists together with those responsible for the city’s current water management infrastructure and local stakeholder bodies to investigate how increased knowledge of past practices can inform discussions of contemporary problems and the development of future solutions. The combination of urban Ground Penetrating Radar surveys, 3D modelling and hydraulic modelling, focused on the first hill of the city, where Topkapı palace is located, has resulted in new information on past practises. This was shared with contemporary Istanbul’s water management stakeholders and has proven of particular importance for informing solutions to modern rainwater harvesting-related challenges.

This conference aims to present and discuss the preliminary results of ‘Water in Istanbul: Rising to the Challenge?’, and to embed them in the context of case studies on water management remains in İstanbul and elsewhere.

İSTANBULDA ve ÖTESİNDE SU: GEÇMİŞ, BUGÜN, GELECEK

Tüm dünya, iklim değişikliğine bağlı aşırı iklim olayları, sürdürülemez su yönetimi uygulamaları, mevcut kaynakların aşırı kullanımı ve şehirlerin hızla büyümesi gibi nedenlerle küresel bir su kriziyle karşı karşıya iken, Türkiye de mevcut su yönetimini sorgulamaktadır.

İstanbul, kurulduğu tarih olan MS 330 yılından bu yana ‘suya susamıştır’ ve o zamandan beri su yönetimi, yöneticiler için zorlu bir alan olmuştur. İstanbul’un karşı karşıya olduğu bu sorunlar benzersiz olmasa da, şehrin 1.700 yılı aşkın bir belgelenmiş su tarihine sahip olması, onu ideal bir vaka çalışması haline getirmektedir. ‘İstanbul ve Su: Çözüme Doğru’ projesi, arkeologları, tarihçileri, mühendisleri ve sosyal bilimcileri, şehrin bugünkü su yönetiminden sorumlu kurumlarıyla bir araya getirerek, geçmiş uygulamalara ilişkin bilginin güncel ve gelecekteki sorunların çözümüne nasıl ışık tutacağını araştırmaktadır.

Kentsel Yer Radarı araştırmaları, 3B modelleme ve hidrolik modellemenin birleşiminden oluşan bir yöntemle Topkapı Sarayı’nın bulunduğu şehrin ilk tepesine odaklanılmış ve geçmiş su altyapıları hakkında yeni bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler İstanbul’un su yönetimi aktörleriyle paylaşılmış ve günümüzdeki yağmur suyu hasadına dair zorluklara çözüm önerileri olarak raporlanmıştır.

Bu konferans, ‘İstanbul ve Su: Çözüme Doğru’ projesinin ön sonuçlarını, İstanbul ve başka yerlerdeki su yönetimi uygulamaları izlerine dair vaka çalışmalarına dayanarak sunmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

 

CONFERENCE PROGRAMME | KONFERANS PROGRAMI

 

Opening Speeches – Açılış Konuşmaları 

 

9.00 – 9.30

 

İsmail Koyuncu, rector ITÜ | ITÜ Rektörü  

Kate Greary, Deputy Consul General, British Consulate General Istanbul | İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu, Başkonsolos Yardımcısı

Şafak Başa, General Director of ISKI | İSKİ Genel Müdürü

 

Introduction to the Conference Konferans Giriş Konuşması

 

9.30 – 9.45

 

Lutgarde Vandeput: Sustainable Water Infrastructure: Past, Present, Future | Sürdürülebilir Bir Su Altyapısı: Geçmiş, Bugün, Gelecek

 

Water in Istanbul: Rising to the Challenge? İstanbul ve Su: Çözüme Doğru

Chair | Oturum Başkanı: John Wainwright

9.45 – 10.05  

Çiğdem Özkan Aygün, Caner İmren and Beril Karadöller: Archaeological Surveys and New GPR Research on the I. Hill and in the Topkapı Palace | Topkapı Sarayı Bölgesi’nde ve I. Tepe’de Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve Yeni GPR Araştırmaları

 

10.05 – 10.25

 

Martin Crapper, Jim Crow and Maria Monteleone: Istanbul, Water Past and Present: Archaeology and Hydraulic Modelling | İstanbul’da Suyun Geçmişi ve Bugünü: Arkeoloji ve Hidrolik Modelleme

 

10.25 – 10.45

 

Akgün İlhan and Ender Peker: Current Water Management in İstanbul: Challenges and Opportunities | İstanbul’un Su Yönetimi: Mücadele Alanları ve Fırsatlar

 

10.45 – 11.05

 

Discussion | Tartışma

 

11.05 – 11.20

 

Coffee Break | Kahve Molası

 

Water Infrastructure in Istanbul: General Approaches- İstanbul’da Su Altyapısı – Genel Yaklaşımlar

Chair | Oturum Başkanı: Çiğdem Özkan Aygün

 

11.20 – 11.50

 

Murat Güvenç: Istanbul, a Thirsty City: the Curse of Geography? | Suya Susamış Şehir İstanbul: Coğrafyanın bir Laneti mi?

 

11.50 – 12.20

 

Hayriye Eşbah: Water crisis and nature-based solutions | Su krizi ve doğa tabanlı çözümler

 

12.20 – 13.15

 

Lunch break | Öğle Yemeği

 

Water Infrastructure in Istanbul İstanbul’da Su Altyapısı

Chair | Oturum Başkanı: Jim Crow

 

13.15 – 13.45

 

Hülya Tezcan: Topkapı Sarayı Bölgesinde Bizans Altyapısı ve Sarnıçlar | Byzantine Infrastructure and Cisterns in the Topkapı Palace Area

 

13.45 – 14.15

 

Ayşen Kaya: İstanbul’un Antik Su Mirası: Yerebatan Sarnıcı Restorasyonu | Istanbul’s Water Heritage: Restoration of the Yerebatan Cistern

 

14.15 – 14.30

 

Coffee Break | Kahve Molası

 

Water Management Elsewhere – Case studies – Başka Coğrafyalarda Su Yönetimi – Durum Çalışmaları

Chair | Oturum Başkanı: Lutgarde Vandeput

 

14.30 – 15.00

 

Georgios Sachinis, Re-use of Past Practices in Athens | Atina’da Geçmiş Uygulamaların Yeniden Kullanımı

 

15.00 – 15.30

 

Gül Sürmelihindi, Jeoarkeolojide su kemeri karbonat kullanımı: Su, yüzyıllar boyunca nasıl aktı? | Aqueduct carbonate use in geoarchaeology: how did water flow for centuries?

 

15.30 – 16.00

 

John Wainwright et al.: Fragile Landscapes Past and Present | Geçmişte ve Günümüzde Kırılgan Çevreler

 

16.00 – 16.30

 

Jessie Woodbridge, Çetin Şenkul, Mehmet Seremet et al.: Kuruyan Kara: Türkiye’nin tarım arazilerinde su güvenliği; Gerçekten kuraklık mı? | Dryland: Water security in the agricultural landscapes of Turkey; Is it really drought?

 

16.30 – 16.40

 

Break | Mola

 

16.40 – 17.00

 

 

Discussion Panel | Tartışma Paneli: Jim Crow – Martin Crapper – Ender Peker

General Discussion and ways forward – Öneriler ve Kapanış

 

To register for online attendance via Zoom, click the link below / Zoom’da online katılım kaydı yapmak için aşağıdaki linki tıklayın:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApf-qvqDguHd13GkGQyIq2cegOrdSo12qa

To register for in-person attendance, click the link below / Yüz yüze katılım için aşağıdaki linki tıklayın:

https://forms.office.com/e/wYX4KjbaLU