Kapanış Toplantısı: Belediyeler İçin Yağmur Suyu Yönetimi Eğitimi

Location The Marmara Taksim Hotel, İstanbul

Date and time Monday 12 February 2024
11:00 - 15:00 (London GMT)
14:00 - 18:00 (Ankara UTC+3)

Speakers Dr Ender Peker
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr Akgün İlhan
British Institute at Ankara
Aynur Şule Sümer
Kadıköy Belediyesi

Event Summary

İklim Değişikliğine Uyumda Yağmur Suyu Hasadı: Belediyeler İçin Eğitim Programı projesi kapsamında, Türkiye’deki belediyeleri yağmur suyu yönetimi ve hasadı konularında bilgi ve kaynak ile donatmayı amaçlayan, deneyime dayalı bir eğitim programı geliştirilmiştir. British Institute at Ankara liderliğinde Kadıköy Belediyesi ortaklığı ve British Embassy Türkiye, International Development Program fonu ile düzenlenen bu eğitim programı 7-8 Kasım 2023 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.

12 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek olan proje kapanış toplantısında, eğitim programının çıktıları paylaşılacaktır. Buna ek olarak, eğitim programına yaygın erişimin sağlanması için üretilen eğitim videolarının tanıtımı yapılacaktır. Hibrit olarak düzenlenen kapanış etkinliğine aşağıdaki bağlantılardan kayıt olabilirsiniz.

Etkinlik dili Türkçe’dir.

Bu etkinlik İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

PROGRAM

14.00-14.20 Açılış Konuşmaları
Dr. Lutgarde Vandeput, British Institute at Ankara
Wendy Wyver, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği

14.20-15.00 Türkiye’de Yağmur Suyu Hasadı Uygulamaları: Zorluklar ve İhtiyaçlar
Doç. Dr. Ender Peker, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Akgün İlhan, British Institute at Ankara

15.00-15.10 Soru-Cevap

15.10-15.40 Kadıköy Belediyesi İklim Krizine Uyum Eylemleri: Yağmur Suyu Hasadı Uygulamaları
Şule Sümer, Kadıköy Belediyesi

15.40-15.50 Soru-Cevap

15.50-16.10 Çay Kahve Arası

16.10-16.30 Çevrimiçi Eğitim Videolarının Tanıtımı
Dr. Akgün İlhan, British Institute at Ankara

16.30-17.00 Açık Alanlarda Yağmur Suyu Yönetimi ve Hasadı: Kadıköy Örneği
Doç. Dr. Ender Peker, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

17.00-17.15 Soru-Cevap

17.15-18.00 Kapanış Resepsiyonu

Yüzyüze katılım formu için tıklayınız

Çevrimiçi katılım formu için tıklayınız

Event Speakers

Dr Ender Peker

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ender Peker, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir. Lisans eğitimlerini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ODTÜ Kentsel Tasarım programında ve doktorasını Reading Üniversitesi (İngiltere) Planlama bölümünde tamamlamıştır. British Institute at Ankara (BIAA) ve Sabancı Üniversitesi – İstanbul Politikalar Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. British Institute tarafından onursal araştırmacı ünvanı almıştır. Farklı dönemlerde, Leibniz Toplum ve Mekan Araştırmaları Enstitüsü (Almanya), Oxford Brookes Üniversitesi Kentsel Tasarım Merkezi (İngiltere) ve Manchester Üniversitesi Planlama ve Peyzaj Bölümü’nde (İngiltere) misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde, planlamada temel tasarım, araştırma yöntem ve teknikleri, katılımlı planlama ve tasarım, meslek hukuku ve kentsel tasarım alanlarında dersler vermiştir.

Dr Akgün İlhan

British Institute at Ankara

Dr. Akgün İlhan, lisans eğitimini peyzaj mimarlığı ve yüksek lisansını çevre bilimleri alanında tamamladıktan sonra, doktora derecesini Katalan Hükümeti bursu ile Barselona Otonom Üniversitesi (UAB) Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü’nde su politikaları ve yönetimi üzerine almıştır. İlhan, 2017 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde çevre, sürdürülebilirlik ve su üzerine, ikisi halen devam eden üç farklı lisans dersi vermiştir. 2019-2020 döneminde Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde (İPM) doktora sonrası araştırmacı olarak kentsel su yönetimi ve iklim değişikliği üzerine çalışan İlhan, 2022 yılından bu yana Ankara İngiliz Enstitüsü (BIAA) bünyesinde iklim değişikliğine uyumda su yönetimi üzerine yürütülen projelerde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Ana çalışma konusu iklim değişikliğiyle uyumlu su yönetimi olan İlhan’ın çeşitli ulusal ve uluslar arası dergilerde ve kitaplarda su krizi ile mücadele üzerine yazıları bulunmaktadır. İlhan, iklim değişikliği ve su üzerine çalışan sanatçı gruplarında da yer almaktadır. Bu çalışmalardan bazıları 2019 ve 2023 İstanbul Bianellerinde sergilenmiştir. İlhan, ayrıca Açık Radyo’da 2012-2018 döneminde yayınlanan Su Hakkı ve Mayıs 2018’den bu yana devam eden Sudan Gelen adlı programların yapımcısı ve sunucusudur.

Aynur Şule Sümer

Kadıköy Belediyesi

1987 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans ve 1992 yılında yüksek lisans programını, 2002-2003 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Yüksek Lisans Programı”nı tamamladı. İş hayatına 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde araştırma asistanı olarak başladı. 1992-2000 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığında Şehir Plancısı, 2000-2003 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğü’nde Afet Yönetim Projesi ve Mahalle Afet Gönüllüleri koordinasyonu konularında Şehir Plancısı olarak çalıştı. 2003 yılında Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü oldu. 2008 yazında (JICA) bursuyla, Japonya da “Gönüllülerin Afet Yönetim Sistemine Entegrasyonu” konulu sertifika programına katıldı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin REC (Bölgesel Çevre Merkezi) ortaklığı ile düzenlediği “Kurumsal Sürdürülebilirlik” Sertifika Programını tamamladı. Halen İklim Değişikliği ile Mücadele, Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi, Yeşil Bina ve Yerleşke kriterleri, Toplumsal Çevre, Afet ve İklim değişikliği bilincinin arttırılması ile Afetlerde Gönüllülük Sistemi konularında çalışmalarıma devam etmektedir.