BIAA news

Condolences message

Condolences message

It is with great sadness that the British Institute at Ankara reports news of the death of David French, its director from 1968 to 1994. 

David French was one of the foremost archaeologists of his generation, with an unparalleled knowledge of Turkey that stretched from the Aegean region, where his work as a doctoral student began in the mid 1950s, to its furthest borders. He had a deep affection for the country and many friends there, who will mourn his death as we do. His publications embrace a span from the earlier Neolithic period to Ottoman times.  He directed major excavation projects between the 1960s and 1980s for the BIAA at Can Hasan, Asvan, and Tille Hüyük.  His greatest scholarly achievement was his study of the Roman Roads and Milestones of Asia Minor, which was begun in the early 1970s and published on-line by the BIAA between 2012 and 2016 in ten volumes.   

On behalf of all its members the Institute’s officers extend their deepest condolences to David’s family.

Stephen Mitchell, BIAA Chairman


Çok üzülerek duyurmak isteriz ki, 1968 – 1994 yılları arasında Enstitü’müz Müdürü olan David French sonsuzluğa intikal etmiştir. 

David French, kuşağının en önde gelen arkeologlarından biri olup, 1950 lerin ortalarında doktora öğrencisi olarak çalıştığı Ege bölgesinden başlamak üzere, en uzak sınırlarına  kadar Türkiye hakkında eşsiz bir bilgi birikimine sahipti. Türkiye’ye karşı derin bir sevgisi vardı ve inanıyorum ki Türkiye’de yaşayan birçok arkadaşı bizimle  birlikte aynı acıyı yaşamaktadır.   Yayınları, erken Neolitik dönemden Osmanlı dönemine kadar olan uzun bir dönemi kapsar.  David 1960 ve 1980 li yıllar arasında İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına Can Hasan, Aşvan ve Tille Höyük kazılarını yönetmiştir. En büyük bilimsel başarısı 1970 li yıllarda başlayan  Küçük Asya Roma Yolları ve Miltaşları araştırmasıdır. Bu araştırmanın sonuçları 2012 ve 2016 yılları arasında Enstitü’müz tarafından internet üzerinde 10 cilt olarak yayınlanmıştır.   

Enstitü’müzün tüm üyeleri adına David’ın ailesine ve yakınlarına en derin duygularımızla başsağlığı dileriz.

Stephen Mitchell, AİAE Başkanı

Read other news